Dekor,  Interiør,  Trend

Nå kommer biofilisk design

Siste skrik innen interiørdesign kommer rett fra naturen.
Før var det bråkete og gøyale kontorer bygget som lekeplasser som skulle få frem kreativiteten. Nå kommer trenden som vekker sansene slik bare naturen kan. Laila Berg Nygaard fra Interface kaller seg biofil. Det betyr at hun godt kan gi en klem til et tre. Biofile elsker nemlig naturen. 

Drømmer om natur
− Et godt bilde på hva biofilisk design handler om kan gjøres ved at du lukker øynene og tenker etter hva du ønsker å se når du åpner de igjen. De fleste vil se natur. De vil se himmel, trær, skog, dagslys og hav. I Norge er vi heldige. De fleste har utsikt til natur og jobber i godt lys. Slik er det ikke i resten av verden, forteller hun. 

De sunne plantene
Undersøkelser Interface har gjort viser at 85 prosent på det globale markedet ikke jobber i lokaler som faller innenfor begrepet biofilisk design. Nygaard viser til tall som forteller at  

47 prosent ikke har naturlig lys på arbeidsplassen. 48 prosent har ingen planter i lokalene. 

− Vi har lenge visst at planter er godt å ha på kontoret, eller at farger på veggene føles bra. Nå vet vi også at disse elementene holder oss 15 prosent friskere og gjør at vi jobber mer produktivt, sier hun.

For nordmenn er det ikke noe nytt at naturen gjør oss godt. Og Bjørg Owren, kreativ leder hos ifi.no, tror trenden nå blomstrer rett og slett fordi vi trenger den – både på privaten og i offentlige rom.

– Vi er jo et folk som har søkt skogens ro i lange tider, og vet at en tur kan løse vanskelige tankefloker. Naturen gjør oss godt. Vi vet det rent intuitivt, og kjenner at vi responderer positivt både på det ekte og det vi «faker» i form av etterligninger av materialer og farger, forklarer hun.

Mindre stress med farger
Interface har spurt unge og eldre over hele verden om hva de helst ønsker at lokalene skal inneholde. På førsteplass er naturlig lys. På andre er stillhet. Også sjøutsikt og farger kommer høyt opp. 

− Det viser at design betyr noe. Det forteller også at naturlige inntrykk har en helsemessig fordel. Det hjelper folk å takle stress. Og selv om det ikke alt er ekte, kan det skapes design som illuderer det samme, sier Nygaard. 

Lokker de unge
Hun tror fremtidens arbeidere vil bli mer bevisst på hvor de skal jobbe. Ikke bare med hva eller hvem. 

− Jeg tror arbeidsgivere kan lokke unge ved å tilby omgivelser som stimulerer flere sider av mennesket. Det å ha soner der folk kan være helt i fred, eller lekesoner der man kan være litt «gæren». Eller miljøer der rommene er innredet med tanke på hva du faktisk jobber med. Det handler om å stimulere sansene, sier hun.

Bjørg Owren er enig, og peker på Google og Facebook som to kjente eksempler.

– I næringslivet brukes nå biofilisk design for å gjøre seg attraktive i kampen om de beste hodene, sier hun.